Kontakt

ORGANIZATORI KONVENCIJE
Klub mladih Donji Miholjac - www.kmdm.hr
Udruga demokratske alternative i razvoja - UDAR
Astronomsko društvo Andromeda Donji Miholjac
Centar za kulturu, informiranje i civilni sektor Donji Miholjac

ADRESA KLUBA
Prilaz stadionu b. b.
31540 Donji Miholjac

KONTAKT OSOBE
Darko Nikolić
mail: darko.nikolic@live.com

Goran Korov
mail: korogor@gmail.com

Bojan Martinović