Nova (web) adresa

Stranice Domikona od sada su dostupne na adresi www.domikon.hr. Stara adresa, www.domi-con.org, bit će aktivna još jedno vrijeme, a zatim će se "ugasiti" te će se stranicama moći pristupati samo putem nove adrese.