Sitne izmjene u programu

Napravili smo neke zaista sitne izmjene u programu, pa da ne ponavljamo ponovno cijeli program, izmjenjeni program možete naći malo niže ili lijevo na linku "Program konvencije".