Sponzori i donatori

Karašica-Vučica d.d. Općina Magadenovac Općina Podravska Moslavina

Kanaan d.o.o. Ljekarna Branka Marušić Veterinarska stanica Mihael

Pizzerija i pečenjarnica Kapuciner Info-tech Donji Miholjac